سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا رجائی – کارشناس ارشد بهداشت خانواده

چکیده:

هدف خدمات بهداشتی، تامین، نگهداری و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق جامعه است. زنان و کودکان ، آسیب پذیرترین افراد جامعه بوده و اکثریت عظیمی از جمعیت روی زمین را تشکیل می دهند. بهداشت خانواده (مادر و کوک) از طریق خدمات بهداشتی به آسیب پذیرترین گروه های جامعه یعنی مادران و کودکان ، کمک ها یموثری در تامین اعتلای سطح سلامت جامعه دارد، بطوریکه بخش مهم و وسیعی از خدمات بهداشتی مورد نیاز پس از وقوع بلایا و وضعیت های اضطراری مربوط به بهداشت مادر و کودک است.
افرادی که تحت تاثیر یک وضعیت اضطراری قرار می گیرند، نیازهای ویژه و تشدید یافته ای در زمینه بهداشت خانواده دارند. این نیاززها بدلایل متعدد نظیر کاهش سطح سلامتمادران باردار و شیرده و اطفال آنها در اثر سوء تغذیه و اپیدمی ها، شرایط نامناسب محیطی، افزایش شیوع بیماری های آمیزشی (STD) و افزایش عوارض بارداری و زایمان بخصوص سقط های خود به خودی وزایمانهای زودرس و آسیب های زایمانی تشدید یافته است. در صورتی که خدمات لازم و به موقع برای رفع این نیازها ارائه نشود، عواقب غیر قابل جبرانی بدنبال خواهد داشت. آگاهی از وضعیت سلامت جامعه، پیش بینی مشکلات احتمالی و تدارک امکانات لازم و کافی قبل از وقوع وضعیت های اضطراری و نیز ارزیابی اثر حوادث بر سلامت مادران و کودکان می تواند در تامین نیازهای ذکر شده و رسیدن به شرایط مطلوب تر نقش مهمی داشته باشد. علاوه بر آن، ارائه آموزهای بهداشتی برای گروه های مختلف جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این آموزشها باید قبل از بروز وضعیت های اضطراری ارائه شود و تا پس از وقوع چنین شرایطی با توجه بهشرایط و مشکلات موجود، ادامه یابد.
در این مقاله، ابتدا مشکلات احتمالی مربوط به بهداشت خانواده در وضعیت های اضطراری و مسائل مربوط به مادران و کودکان مورد بررسی قرار گرفته، سپس وظایف و نقش تیم های امدادی بهداشتی مربوط به بهداشت خانواده در زمان قبل و بعد از وقوع وضعیت های اضطراری مورد مطالعه قرار گیرد.