سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میترا عزتی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران ، مدرس دانشگاه و کارشناس مع

چکیده:

جهانی شدن اقتصاد و تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظامهای آموزش عالی پاسخگویی نظامهای مذکور نسبت به نیازهای جامعه را دامن زده است. در این مقاله ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی برعملکرد ( بودجه ریزی عملیاتی) ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است . براین اساس پس از پرداختن به اهمیت موضوع پاسخگویی نظام آموزش
عالی در سطح جهان، شاخصهای عملکرد ی مرتبط با تخصیص منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی ومعرفی مدلهای ارزیابی عملکرد دانشگاهها از نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته بهره گیری شده است .