مقاله نقش بوم سازگان جنگلي در حفاظت از منابع آبي و برآورد ارزش اين عملکرد در جنگل هاي خزري ايران (مطالعه موردي: آبخيز شماره يک در حوضه ۴۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: نقش بوم سازگان جنگلي در حفاظت از منابع آبي و برآورد ارزش اين عملکرد در جنگل هاي خزري ايران (مطالعه موردي: آبخيز شماره يک در حوضه ۴۵)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هزينه جانشين
مقاله روش جاستين
مقاله حفاظت از منابع آبي
مقاله خدمات اکوسيستم جنگلي
مقاله جنگل­ هاي خزري
مقاله ارزشگذاري اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبرقعي نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه اي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل ها از ارزشمندترين اکوسيستم هاي خشکي اند که کالاها و خدمات متنوعي را فراهم مي آورند. يکي از مهم ترين عملکردهاي اکوسيستم جنگلي، نقش آن در حفاظت از منابع آبي و تنظيم ارتفاع و حجم رواناب سطحي در آبخيز­هاست. متاسفانه اين گونه خدمات اکوسيستمي با وجود اهميت و ارزش فراوان، به واسطه برخورداري از ماهيت کالا­هاي عمومي، سهمي در معادلات اقتصادي ندارد و رايگان تلقي مي شود. به منظور تعيين ارزش اين عملکرد، ابتدا بايد سهم جنگل در کنترل رواناب سطحي و افزايش مقدار آب ذخيره شده، به صورت کمي محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش هاي ارزشگذاري اقتصادي خدمات اکوسيستمي، ارزش اين عملکرد برآورد شود. در اين تحقيق که در بخشي از جنگل هاي خزري انجام گرفته است، ابتدا ارتفاع و حجم رواناب سطحي در منطقه مورد نظر در وضعيت موجود (جنگل طبيعي) با استفاده از روش تجربي جاستين محاسبه شد، سپس با تعريف دو سناريو شامل تبديل منطقه به جنگل مخروبه و تبديل منطقه به مرتع فرسايش يافته، مقدار آب نگهداري شده در منطقه تحقيق در هر يک از اين سناريوها برآورد شد. در ادامه با اندازه گيري اختلاف ارتفاع و حجم رواناب بين وضعيت موجود با هر يک از سناريوها، مقادير کمي آب حفاظت شده در هر حالت برآورد شد. در مرحله بعد ارزش اين عملکرد با استفاده از روش هزينه جانشين برآورد شد. نتايج حاکي از آن است که تبديل منطقه مورد بررسي به جنگل فرسايش يافته تا بيش از دو برابر و تبديل آن به مرتع فرسايش يافته تا بيش از شش برابر، بر حجم رواناب خروجي از آبخيز مي افزايد که اين به معناي کاهش آب ذخيره شده در سفره هاي آب زيرزميني است. نتايج حاصل از ارزشگذاري نشان مي دهد که هر هکتار از منطقه مورد بررسي در حفاظت از منابع آبي در مقايسه با جنگل تخريب يافته، از ارزشي برابر با ۱۰۲ هزار ريال و در مقايسه با مرتع تخريب يافته از ارزشي برابر با ۴۶۴ هزار ريال در هکتار برخوردار است.