سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حمید سروش – دانشجوی کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:
در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده است تلاش بر آن است تا به بررسی نقش بیداری اسلامی در تحولات اجتماعی خاورمیانه بپردازیم . در راستای انجام این پژوهش این سوال مطرح گردید که بیداری اسلامی چه نقشی بر تحولات اجتماعی در منطقه خاورمیانه داشته است ؟ طی پاسخ دهی به سوال مطرح شده این فرضیه ارائه گردید که : عوامل متعددی در این تحولات منطقه خاورمیانه نقش داشته اما بیداری اسلامی یکی از عوامل اصلی این تحولات می باشد .