سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – کارشناس مهندسی عمران-دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

زلزله یکی ازحوادث طبیعی است که گهگاه درجهان رخ می دهد وآسیبهای جانی ومالی فراوانی رابه بشرتحمیل میکند.متاسفانه حوادثی همچون زلزله اغلب درمناطقی بروز می کنند که مردم آن نیز فقیر وفاقد امکانات می باشند و وقوع این حوادث نیز مردم را فقیرتر می کند. پیامد های غیر مستقیم این حوادث از خسارات جانی ومالی بلافاصله آن سنگین تر وگسترده تر ودلخراش تر است.فقر وبی پناهی ناشی از این حوادث ومشکلات اجتماعی که به دنبال آن بروز میکند از زیانهای مادی آن دشوارتر است.دیرزمانی است که انسان متمدن وشهر نشین با واژه بیمه آشناشده است و آنرا وسیله ای جهت جبران خسارات ناشی از حوادث واتفاقات ناگواربه حساب آورده است. امروزه هرجا صحبت از خطر می شود موضوع جبران خسارتهای ناشی از وقوع خطر نیز در اذهان خطور می کند که این خود طرق مختلف دارد که یکی از آنها خدمتی است که صنعت بیمه انجام می دهد . در این مقاله سعی گردیده است به تبیین جایگاه صنعت بیمه, انواع خسارت از دیدگاه بیمه , مدلهای موجود بیمه در کشورهای زلزله خیز, نقش شرکتهای بیمه در جبران خسارت , تاریخچه بیمه در ایران , دلایل عدم استقبال ازبیمه زلزله در ایران و در پایان طرحهای پیشنهادی پوشش خطر زلزله در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.