سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اکبرزاده – کارشناس ارشدمدیریت ورئیس گروه مطالعات و تحقیقات بیمه أی شرکت سهامی بی

چکیده:

کره زمین باداشتن پتانسیل ها ومنابع بسیار برای زندگی بشری ، دارای نارسا ییهایی نیز می باشد .یکی ازاین نارسایی ها بروزحوادث وبلایای طبیعی -که مخوف ترین آن زلزله می باشد -است. متاسفانه دانش بشری علیرغم پیشرفت های شگفت انگیز،هنوز هم درموردپیش بینی زمانی وشدت زلزله ناتوان است .بنابراین تمام تلاش هاباید برکاهش عوارض آن معطوف شود .برای کاهش این عوارض نیز یکی ازسازمان هایی که دارای توان بالقوه مناسبی میباشد،بیمه است . اقدامات صنعت بیمه می تواند درراستای دستیابی به دوهدف : پیشگیری ازافزایش خسارت وپرداخت غرامت به خسارت دیدگان، متکی باشد . دراین مقاله نیزپس ازبررسی نقش بیمه درمقابله باحوادث طبیعی- بویژه زلزله-مدل های اجرایی ارایه بیمه زلزله بررسی ودرنهایت مدل بیمه اجباری زلزله وراهکارهای اجرایی ومراحل آن معرفی وپیشنهاد شده است.