سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا عبدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع- کارشناس واحد ایمنی حمل و نقل وزارت ر
محمدهادی نیکوفکر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع- کارشناس واحد ایمنی حمل و ن
فرهاد مهریاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری- سرپرست واحد ایمنی حمل و نقل وز

چکیده:

افزایش روزافزون سوانح و حوادث حمل و نقل جاده ای و خسارات مالی و جانی ناشی از آن ها در زمره مهمترین چالش هایی است که توجه و تعمق تحلیل گران این صنعت را بیش از پیش می طلبد . در راستای بررسی و تحلیل این معضل، سازمان های مختلفی از سطوح مختلف در افزایش ایمنی نقش داشته که در این میان شرک ت های بیمه از پتانسیل و نقش به سزایی در کاهش سوانح و حوادث برخوردار هستند و اغلب نقش آنها به صورت غیرمستقیم می باشد. به طوری که روشهایی که شرکت های بیمه می توانند از آن طریق سبب کاهش تصادفات گردند فراتر و پیچیده تر از آن چیزی است که در نگاه اول به چشم می آید، هدف این مقاله ارا یه پیشنهادات و راهکارهایی به منظور جلب مشارکت بیشتر شرکتهای بیمه در کاهش خسارات و تصادفات جاده ای می باشد. در این راستا به بررسی نقش شرکت های بیمه در کاهش تصادفات جاده ای در زمینه ایمنی را ه ها پرداخته و با توجه به وضعیت موجود در کشور، راهکارها و پیشنهاداتی را که مورد نیاز صنعت حمل و نقل جاده ای هستند، ارایه میگردد.