سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل جوادیان – صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی
داریوش فرزانه – صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی

چکیده:

کشاورزی فعالیتی است سرشار از مخاطرات ، در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و شخصی دست به دست داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای تولید کنندگان فراهم ساخته اند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که بخش عمده تولید ناخالص ملی و اشتغال آن در گرو بخش کشاورزی است. ایجاد شرایط مطلوب برای بهره وری بیشتر و دادن امید و امنیت کافی به بهره برداران برای استمرار تولید در بخش کشاورزی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. پیدایش بیمه بطور کلی و بیمه محصولات کشاورزی به طور اخص، محصول عدم اطمینان و وجود ریسک در فعالیتهای اقتصادی است.
بیمه محصولات کشاورزی تمهیدی است در راستای تامین مشارکت گسترده کشاورزان برای نیل بهیک کشاورزی پایدار. بر همین اساس فعالیت بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی ۶۴-۶۳ با دو محصول پنبه و چغندرقند آغازبه تدریج توسعه یافت به طوریکه در حال حاضر حدود ۷۰ محصولو فعالیت و بیش از ۱/۲۰۰/۰۰۰ بهره بردار زیر پوشش خدمات حمایتی صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار دارند.