سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهرامی – مرکز تحقیقات علوم و فنون زیستی، گروه مهندسی بیوشیمی
نادر مقصودی – مرکز تحقیقات علوم و فنون زیستی، گروه مهندسی بیوشیمی

چکیده:

تکنولوژی microstructure که انقلابی در صنعت الکترونیک ایجادنمود، امروزه سعی دارد در صنایع دارویی، بیوتکنولوژی و صنایع تجهیزات پزشکی نیز یک دگرگونی ایجاد نماید. در اینمیان می توان به ساخت بیوراکتور های مینیاتوری، آرایه های بیولوژی مولکولی (microarray) میکروپمپ ها و شیرهای کنترل سیال و تجهیزات دیگر از این قبیل اشاره نمود. دو استفاده عمده این تکنولوژی در صنعت بیوتکنولوژی ساحت میکروپمپ ها برای انداهز گیری سطح بیان بالقوه ژن ها در انسان یا حیوانات و همچنین بیوراکتورهای مینیاتوری برای فراهم سازی پروسه های بیوشیمیایی در محفظه های خیلی کوچک است . با توجه به حجیم و گران بودن قیمت بودن بیوراکتورها و تجهیزات مرتبط به ان، استفاده از بیوراکتورهای مینیاتوری هزیه و زمان مربوط به تحقیقات بیوتکنولوژی را بسیار کاهش خواهد داد. بنابراین توجه به ساخت این بیوراکتورها در توسعه پایدار نقش بسزایی دارد.