سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید علی نیا – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
محمدطاهر چاوشی ثانی –
علی مشکینیان –

چکیده:

طراحی سازمانی عبارت است از : طراحی ساختار سیستم کار یک سازمان و فرایندهای مربوط , برای رسیدن به اهداف سازمان . اهداف نیز میتواند بصورت اهداف سازمان یا تعریف گردد . اهداف در واقع کارهایی هستند که سازمان برای رسیدن به آن طراحی میشود . بازاریابی , منابع , ابداع , مسئولیت پذیری اجتماعی , ایمنی و بهداشت صنعتی اهدافی هستند که به وسیله طراحی سازمانی قابل دسترسی هستند . دو عامل که می توانند نقش زیر ساختار اساسی در طراحی سازمانی داشته باشند , عبارتند از : سیستم های اجتماعی و فنی ) ), STS و همچنین ماکرو ارگونومی .STS شامل جریان کار , فرهنگ سازمانی و شرایط کار می باشد . عملکرد اینسیستم ها ویا زیرسیستم های به هم وابسته این اجازه را می دهد که به اهداف سازمانی برسیم وپایه ای برای کارتیمی آست . متدلوژی نخستین ماکروارگونومی عبارت از درگیرکردن کارکنان ازطریق ارگونومی مشارکتی می باشد . این رویکرد , فرایند طراحی برمبنای انسان را افزایش می دهد . به کارگیری ارگونومی مشارکتی منجربه افزایش قدرت پذیرش کارکنان و التزام به تغییرات می شود .