مقاله نقش تاريخي وقف در شکل گيري شهر اسلامي (مطالعه موردي شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: نقش تاريخي وقف در شکل گيري شهر اسلامي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وقف
مقاله اصفهان
مقاله شهر اسلامي
مقاله شهر ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل آباد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقف، سنتي اسلامي است که بر اساس آن افراد حقيقي يا حقوقي بخشي يا همه ملک خود را به سازماني دولتي يا خصوصي مي بخشند. اين سنت حسنه در ايدئولوژي اسلامي ريشه دوانده و نقش بارزي در توسعه شهرهاي اسلامي، به ويژه شهرهاي مذهبي داشته است. در ايران نيز سابقه و نقش تاريخي وقف در توسعه فضاهاي کالبدي شهرها مبرهن است. در اين مقاله، نقش تاريخي وقف در شکل گيري و توسعه فضاهاي كالبدي شهرهاي ايراني-اسلامي به ويژه اصفهان مورد بررسي و تبيين قرار مي گيرد. روش تحقيق برگزيده در اين مقاله، تلفيقي از روش هاي کتابخانه اي و ميداني بوده و هدف از تحرير آن نيز ارزيابي ميزان تاثيرگذاري وقف در توسعه فضاهاي کالبدي شهرهاي ايران با تاکيد بر شهر اصفهان مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اراضي وقفي در شهرهاي اسلامي ايران، به ويژه شهر اصفهان، موجب گرايش آن به توسعه افقي بوده و اين گرايش از محل زمين هاي وقفي به سمت پيرامون شهر کمتر شده است. اراضي وقفي در توسعه فيزيكي شهر تاثيرگذار بوده و خود نيز در جريان توسعه فيزيكي شهر، از حالت اوليه خود خارج شده و به بافت شهري تبديل گشته اند. بنابراين مي توان تاثيرگذاري اراضي وقفي و توسعه فيزيكي شهر را امري دو طرفه دانست.