سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگار بنان – کارشناس مهندسی منابع طبیعی( محیط زیست)- عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آ

چکیده:

تالابها یکی از پرثمرترین و حاصلخیزترین اکوسیستم‌ها در دنیا بوده که با جنگل‌های بارانی قابل مقایسه هستند و به عنوان غنی‌ترین اکوسیستم، بیشترین تنوع زیستی را به خود اختصاص داده اند. تالابها تقریباً ۶ درصد مساحت کره زمین را تشکیل مى دهند و انواع گونه‌های مختلف گیاهان، حشرهها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، ماهی‌ها و پستانداران می‌توانند بخشی از اکوسیستم تالاب باشند. جوامع زیست محیطی، از تالاب بعنوان بخشی از چرخه زندگی و یا تمامی چرخه زندگی خود استفاده می‌کنند بطوریکه برگ و ساقه گیاهان مرده را در آب می‌ریزند و ذرات کوچک مواد آلی را به نام پوده تشکیل می‌دهند. این مواد غنی، غذای بسیاری از حشرات کوچک آبزی،‌ صدف‌ها و ماهی‌های کوچک را که خود، غذای ماهی‌ها، خزندگان، دوزیستان، پرندگان و پستانداران بزرگتر هستند را تشکیل می‌دهد. از اینرو میتوان تالاب را به عنوان یک سوپر مارکت زیستی تشبیه نمود. از آنجا که اکوسیستم ها سالیانه حداقل ۳۳ تریلیون دلار ارزش خدماتى را به وجود مى آورند بر این اساس نتایج بدست آمده نشان مى دهد که ۴/۹ تریلیون دلار از این مبلغ تنها از طریق تالاب ها تأمین مى شود. براساس برآوردهای انجام شده ارزش افزوده هر هکتار تالاب معادل ۲۰ هزار دلار تخمین زده شده است. مطالعات اخیر نشان میدهد که یکی دیگر از عملکردهای اضافی تالابها حفظ و ثبات اتمسفر میباشد. بنابراین عملکرد تالاب و ارزش این عملکردها برای جامعه انسانی، بستگی به مجموعه پیچیده رابطه میان تالاب و اکوسیستمهای دیگر در حوضه آبخیز دارد. در این مقاله ابتدا به نقش تالاب بر جوامع زیست محیطی و سپس عواملی که باعث تخریب تالابها میشوند اشاره میگردد.