سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد ذوالفقارپور – دانشگاه تهران، گروه فیزیک
مجید مدرس – دانشگاه تهران، گروه فیزیک
محمدمهدی یزدان پناه – کرمان – دانشگاه شهید باهنر – بخش فیزیک

چکیده:

در این تحقیق با در نظر گرفتن تابع موج هسته ای فدییو برای هسته های ۳ H و ۳ He و افزودن اثر تبادل کوارکی بین نوکلئونی به اثر فرمی توانسته ایم نسبت تابع ساختار هسته های ۳ H و ۳ He و همچنین نسبت EMC آنها را بدست آوریم و بالاخره با استفاده از روش تکرار خود سا زگار نسبت تابع ساختار نوترون به پروتون آزاد را محاسبه می کنیم که نتایج با داده های تجربی توافق بسیار خوبی دارند