سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم چیرانی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمد طالقانی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حامد سهلانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

دراین مقاله براساس روش توصیفی – تحلیلی و نمونه گیری تصادفی از شرکتهای تولید کننده محصولات مصرفی عضو بورس اوراق بهادار تهران به بررسی نقش تجارت الکترونیک درایجاد مزیت رقابتی پرداخته شده است با بررسی ابعادمزیت رقابتی مشاهده شد که ضعف اساسی این گونه شرکت ها در میزان زیاد بهای تمام شده و قیمت بازار نهفته است بنابراین عملا در بخش هزینه ها که اندازه گیری آن به وسیله داده ها و اطلاعات حاصل از صورتهای مالی این شرکت ها انجام گرفت مزیت رقابتی مشاهده نشد. با بررسی ابعاد تمرکز و تمایز به وسیله پرسشنامه وضعیت متوسط برای آنها ارزیابی شد. با توجه به شدت رابطه مناسب و معنادار بین استفاده از تجارت الکترونیک و ابعاد مزیت رقابتی بکارگیری این فناوری جهت کسب رقابتی پایدار پیشنهاد شده است.