سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی علامی – گروه پژوهشی تجهیزات پزشکی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

چکیده:

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر معلولیت در کیفیت زندگی خانواده معلولین و ارائه راه کارهایی در جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده انان است.
خانواده نزدیک ترین واحدحیات به انسان است و اکثریت قریب به اتفاق انسانها در خانواده به دنیا می آیند و باز، خود نیز خانواده ای بنا می کنند و تمامی عمر را در آن در به سر می آورند. بروزمعلولیت در هر یک از اعضای خانواده ، پیامدهای خانوادگی خاص خود را نیز به دنبال خواهد داشت که موجب کاهش سطح کیفیت زندگی معلول و خانواده او خواهد گردید. جهت ارائه راه کارهای در راستای بهبود کیفیت زندگی معلولین از رویکرد توانبخشی استفاده می کنیم و بطور خاص تاثیر تکنولوژی های نوین در وسایل کمکی حرکتی را در کیفیت زندگی خانواده معلولین حرکتی بررسی می نماییم.