مقاله نقش تحريفات موقت حسابداري در كاهش پايداري اقلام تعهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نقش تحريفات موقت حسابداري در كاهش پايداري اقلام تعهدي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريفات حسابداري
مقاله رشد فروش
مقاله کارايي مديريت داراييها
مقاله پايداري اقلام تعهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج تحقيقاتي که با کار اسلوان (۱۹۹۶) آغاز شده است نشان مي دهد پايداري جزء تعهدي سود از جزء نقدي آن كمتر است. بعضي از انديشمندان بر نقش تحريفات حسابداري در كم بودن پايداري اقلام تعهدي تاکيد دارند. بعضي ديگر آن را به شاخصهاي اقتصادي همچون رشد شرکت نسبت مي دهند. اين تحقيق نيز با تحليل اطلاعات مربوط به نمونه اي از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ به بررسي نقش تحريفات حسابداري در كم بودن پايداري اقلام تعهدي مي پردازد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که تحريفات حسابداري عاملي مهم در کاهش پايداري اقلام تعهدي است. هم چنين نتايج حاکي است که رشد فروش، پايداري اقلام تعهدي را کاهش، و استفاده کارآمد از داراييها، پايداري اقلام تعهدي را افزايش مي دهد.