سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عذرا عراقی – شرکت تحقیقات و توسعه صنایع شوینده و بهداشتی
زهرا محمودی امین – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده:

بامداد روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ، ۲ دقیقه بعد از نیمه شب، ۶ میلیارد مین انسان کره زمین در سارایوو قدم به عرصه حیات گذاشت. قدمش مبارک، اما شماره این نوزاد زنگ خطر پر معنای است برای جهانیان و جهان، جهانی که در انتظار یک جمعیت ۱۰ میلیاردی در سال ۲۰۵۰ است.
توجه به این ارقام شرایط جهان(تراکم جمعیت، محدود بودن منابع حیاتی و مخازن طبیعی و سایر مسائل مربوط) ایجاب می کند که توجه اندیشمندان، محققان و قانونگزاران متوجه، توسعه پایدار باشد.
در این عبارت تکیه بر پایداری است نه بر گسترش و توسعه، که به تنهایی می تواند در شرایط موجود مخرب نیز باشد. به بیان ساده تر، شرایط امروزی کره زمین و سه عنصر حیاتی آن (آب، خاک و هوا) به گونه ای در معرض تهدید قرار گرفته که هر تغییر و حرکتی در هر پروژه جدید، هر گروه محصولی که طراحی می شود، هر جاده ای که کشیده می شود و هر شهرکی که ایجاد می شود، محیط زیست را متاثر می کند. در چنین شرایطی طبعا رشد و توسعه صنایع نیز نمی تواند مانند گذشته فقط متاثر از نیاز بازار بوده و بر اساس نوآوری و ابداع طراحانی که فقط در حوزه تخصصی خود مسئولیت دارند بهحرکت در آید، بلکه «کمپلکس» (مجموعه پیچیده) محیط زیست – جمعیت – انرژی، آب ، خاک و به طور خلاصه حیات کره زمین که متاثر از چرخه حیات مواد و محصولات استهمگی در روند رشد و یا تغییر جهت حرکت صنایع موثرند و بایستی مورد نظر قرار گیرند. مقابله با بحرانهای زیست محیطی، ضرورت حفاظت از منابع و مخازن طبیعی یکی از ضروری ترین اصولی است که بایستی مورد توجه محققان و اندیشمندان واقع شود.
در برنامه ریزیهای دراز مدت ، توجه به این نکته است که پایداری توسعه را تضمین خواهد کرد.