سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پروین شرایعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان بخش فنی و مهندسی کشاوزی
سودابه عین افشار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان بخش فنی و مهندسی کشاوزی

چکیده:

توسعه صادرات غیر نفتی در سالهای اخیر، آینده روشن مبادلات خارجی متکی به صادرات آنها را نوید می دهد و در این راستا لازم استپتانسیل های جایگزینی را به جای نفت که دیر یا زود پایان خواهد گرفت مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
از محصولاتی که درچرخه توسعه صادرات غیر نفتی جایگاه ارزنده ای دارند، زعفران و خشکبار است که در فرهنگ کهن ما سابقه دارند و از نظر ارز آوری، جلوگیری از مهاجرت و اشتغال زایی، جزو محصولات فوق استراتژیک محسوب می شوند.
عواملمتعددی در کاهش و یا افزایش کیفیت خشکبار و زعفران دخالت دارند، که بخشی مربوط به وضعیت جغرافیایی، آب و خاک ، کود و غیره است . اما مهمترین عوامل که پس از برداشت منجر به کاهش کیفیت محصول می شوند عبارتند از :
۱- نحوه برداشت، حمل و نقل و نگهداری محصول تازه؛
۲- فرایندهای مقدماتی دست کم شامل شستشو، پوست گیری، جدا کردن قسمتهای اضافی؛
۳- روش خشکانیدن ؛
۴- روش بسته بندی و شرایط محیط نگهداری محصول نظیر درجه حرارت و رطوبت.
در این تحقیق موارد ۴-۱ به تفصیل بررسی و ارزیابی و راه کارهای مناسب جهت تولید محصولی با مرغوبیت جهانی به کشاورزان توصیه شده است.