سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه –
پروین شرایعی –

چکیده:

تحقیق و توسعه فعالیت منسجم وخلاقی در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علمی و استفاده از آن برای کاربردهای جدید می باشد. امروزه تحولات ایجاد شده درجهان صنعتی و سرعت در پیشرفت فن اوری تنها از طریق تحقیقات صورت می گیرد. ایجاد کارخانه های جدید با تولید انبوه وافزایش کیفیت محصولات تولید شده همه در گرو ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانه بوده است. در این میان نوآوری ها میتواند توسعه فراورده های جدیدرا به دنبال داشته باشد. بر اساس نظر Mitchel کمپانی های مواد غذایی در مورد استراتژی های تجارت و بازاریابی باید بیشتر نگران این مسئله باشند که چه فراورده های غذایی جدیدی می خواهند و چرا می خواهند این فراورده ها را بسازند، تا اینکه چگونه این فراورده ها ساخته خواهد شد چون تکنولوژی ساخت آنها هم اکنون در دسترس است.
۴۰ اصل خلاق می تواند کمکی برای توسعه فراورده های غذایی جدید باشد. در این مقاله ضمن معرفی این ۴۰ اصل به این سوال پاسخداده خواهد شد که آیا نقش این ۴۰ اصل خلاق برای توسعه و نوآوری فراورده های غذایی جدید، واضح و آشکار است وهمچنین این مقاله فراورده های مواد غذایی نسبتا بدیع که نمایانگر یکی یا چند تا از این اصول خلاق هستند، را بررسی می کند و سایر اصول خلاقی را که ممکن است به نوسعه فراورده غذایی جدید کمک کنند و آنهایی را که کمتر آشکار هستند را مورد بررسی قرار می دهد.