سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لقمان بایمت اف – آکادمی علوم تاجیکستان

چکیده:

مسئله پژوهش و تحقیق یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه جوامع جهان برای توسعه و پیشرفت، سخت بدان نیازمندند و اگر هر یک از این کشورها در صدد کم کردن فاصله صنعتی خود با دیگر کشورهای پیشرفته باشد، باید با تکیه بر تحقیق و پژوهش حرکت کند، حال که غرب بابهره وری از پژوهش ها و تحقیقات گسترده یک رابطه نابرابر فزاینده میان خود و کشورهای در حال توسه ایجاد کرده است، ضروری است که کشورهای جنوب با بهره وری از تحقیقات و پژوهشهای همه جانبه به یک برنامه ریزی صحیح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل گردند.