سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رحیم عربیان – شرکت مهندسی پژوهشی آروین کابل

چکیده:

ُتحقیق در دوران کنونی ، شاخص اصلی تحرک و پویایی روابط اجتماعی است و آنچهدر این دوران، امر تحقیق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی تبدیل کرده است، ارتباط آن با کار، پدیده فن اوری و صنعت است. از طرفی رمز موفقیت در کشور های پیشرفته، هوش، کار سخت و بخصوص شانس نبوده است، بلکه بهره مند شدن از دیدگاه های علمی حاصل از مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی و تبعیت از قوانین تحقیق کارآمد، زمینه ساز موفقیت آنها بوده است.
مراکز تولیدی – صنعتی کشورهای پیشرفته با ملحوظداشتن و به کارگیری اهداف ذیل جعت واحت تحقیق و توسعه خود، مسیر تحول را طی کرده و می کنند، به دلیل آنکه فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه بر مبنای گسترش دامنه تنوع محصولات و منطبق بر نیاز بازار صورت گرفته است، متعاقب آننتایج تحقیقات کاربردی زمینه توسعه را نیز فراهم آورده است.