سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزت ا… اصغری زاده – دانشگاه تهران

چکیده:

ادبیات وسیع وارانتیمحصولات ، اعم از محصولات صنعتی – تجاری ، محصولات بادوام مصرفی و محصولات نظـامی ، مطالعـات از دیـدگاههای متفاوتی صورت پذیرفته است . در این مطالعات OR یک نقش بسیار پراهمیت و مهم را جهت تجزیه و تحلیل موضوعات گوناگون ایفا می نمایـد . ایـن مقاله نشان می دهد که چگونه تکنیکهای بهینه سازی مرسوم در OR در بررسی جنبه های مختلف خط مشی های وارانتی و تصمیمات وارانتی بکـار گرفتـه می شوند . این نقش شامل ساختن مدل ( تکنیکهای ریاضی و عددی ) ، . فرایندهای تصادفی ، لجستیک ، تعمیر و نگهداری ، پایـایی و تجزیـه و تحلیـل ریسک می باشد . در این مقاله مسائل جدید قابل طرح در عرصه وارانتی و قابلیت بدست آوردن جواب با مشارکت تکنیک های OR بررسی می گردد .