سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سودابه عین افشار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان بخش فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

پژوهشهای زیادی در مورد روشهای نوین نگهداری مواد غذایی به منظور بررسی امکان استفاده از آنها به عنوان یک روش جایگزین و یا مکمل روشهای مرسوم انجام شده است به طور معمول اکثر مواد غذایی به کمک حرارت با قرار گرفتن در دامنه حرارت ۱۰۰-۶۰ درجه سانتی گراد به مدت چند ثانیه تا چند دقیقه فرآوری می شوند در طول زمان فرایندحرارتی مقدار زیادی انرژی به ماده غذایی منتقل می شود. این انرژی ممکن است واکنشهای ناخواستهای در ماده غذایی به وجود آورد و سبب ایجاد تغییرات نامطلوب یا تشکیل ترکیبات جانبی شود. میدانهای قوی الکتریکی با پالسهای کوتاه مدت که در فراوری مواد غذایی استفاده میشوند، میکرواورگانیسمها و بعضی آنزیمها را غیر فعال می سازد. اسپورها را می توان با ترکیب روشهای مختلف نظیر استفاده توام از میدانهای الکتریکی پالسی و حرارت از بین برد. در این تحقیق روش میدان الکتریکی پالسی قوی بر پاستوریزاسیون آب میوه ها برررسی و اثر آن بر خصوصیات کیفی آب میوه ها و پذیرش مصرف کنندگان مطالعه می شود.