سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد آقاناصری – رئیس تحقیق و توسعه / پتروشیمی خراسان

چکیده:

در انتقال موثر تکنولوژی محصول جدید، دریافت کننده تکنولوژی بایستی از صلاحیت فنی بر خوردار باشد.
تجارب کشورهای موفق در انتقال تکنولوژی نشان می دهد که توانائیهای تکنولوژیکی طرف گیرنده عامل بسیار اساسی در توفیق و دستیابی موثر به تکنولوژی محصول جدید می باشد. نقش سازمان های تحقیق و توسه در مراحل انتقال تکنولوژی چه در سطح عمودی که شامل تعیین نیاز واردات تکنولوژی به کشور بوده و چه در سطح افقی که شامل گسترش آن به صنایع وسازمان های دیگر می باشد، بسیار مهم و اساسی است. در صورتی که انتقال تکنولوژی بدرستی انجام شود تدوین دانش فنی فرایند محصول به خوبی قابل انجام می باشد. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از ساختارهای تحقیق و توسعه کشورهای در حال رشد نفت خیز با ضرورت رشد صنعتی سازگار نیست و با توجه به وجود ذخایر عظیم انرژی و برتری مادی نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه لازمه فعالیت بر روی منابع انسانی و توسعه فرهنگ تحقیق و توسعه بیش از پیش تاکید می گردد. یکی از مناسب ترین شیوه های انتقال تکنولوژی محصول جدید این است که صنایع پس از گزینش تکنولوژی مناسب بموازات انتقال فیزیکی، انتقال دانش فنی بطور غیر مستقیم و توسط موسسات تحقیقو توسعه متشکل از خبرگان صنعت و دانشگاهانجام شود.