سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی نظری – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
ناصر سنگینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
کامران صادقی پائین کولایی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

بروز جنگهای خانمانسوز اول و دوم بین دولتهای قدرتمند صنعتی جهان بدین سبب بود که برخی از آنها با غارت منابع داخلی کشورهای تحت سلطه به حدی به رشد اقتصادی نرسیده بودند که گنجایش بازارهای آنها در آن زمان جواب گوی تناسبآنان را نداشت. آنها خواهان تقسیم مجدد قلمرو قبلی رقبای خود در کشورهای توسعه نیافته بودند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بجا مانده ازجنگ دوم جهانی که با استفاده از تسلیحات اتمی بحرانی تر شده بود بر اثر فشارهای مردم سراسر جهان دولت ها را بر آن داشت که طرق دیگر را در بوجود آوردن بازار عرضه کالای تولیدی خود که در اثر رشد اقتصادی حادث شده بود جستجو کنند.
در این رابطه بود که سازمان های نظیر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و زیر بنای سازمان تجارت جهانی (گات) در سال ۱۹۴۸، اتحادیه های اقتصادی منطقه ای ، ادغام بازارهای مالی به مانند اتحاد پول پانزده کشور اروپای (یورو) ، ادغام بانکهای بزرگ جهان و تاسیس سازمان تجارت جهانی WTO در ۱۹۹۵ بوقوع پیوست.