سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آراسته علیمردانی – شرکت نوین زعفران مشهد

چکیده:

با توجه به شرایط کنونی جامعه ما و افول روز افزون منابع انرژی از جمله نفت و افت در امدهای ناشی از آن و رشد نامتناسب جمعیت، جایگاه ویژه صادرات غیر نفتی بخوبی مشهود است. لذا به منظور توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی به واقع آشکار می شود. تکنولوژی در جهان امروز عامل بسیار موثری در توسعه اقتصادی است و باعث قوام و ثبات سیاسی – اقتصادی کشورهاست و صادرات موفق کشورها به دنبال توسعه تکنولوژیکی است. نقش واحدهای تحقیق و توسعه در انتخاب و انطباق تکنولوژیهای جدید با شرایط فرهنگی – اجتماعی – سیاسی جامعه ما نقش کلیدی است. مدیریت صحیح واحدهای تحقیق و توسعه با گردآوری اطلاعات در مورد تکنولوژیهای وارداتی، اولویت بندی از نظر منافع مالی، ارزیابی تکنولوژیها، تخصص منابع لازم، بهبود محصولات فعلی و خلق محصولات جدید می تواند جامعه را به سمت رشد تکنولوژی و توسعه اقتصادی و در نتیجه موفقیت در بازارهای جهانی سوق دهد.
با توجه به اینکه هر جامعه ای فرهنگ خاص خود را دارد، توجه به فرهنگ و تطبیق تکنولوژی جدید با شرایط فرهنگی جامعه از نکات مهم رشد تکنولوژیکی آن جامعه است. از آنجا که جهت توسعه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته عکس هم می باشد، پر واضح است که به منظور پیشرفت صنایع وهماهنگی با توسعهجهانی و در نتیجه صادرات موفق نیازمند به یک برنامه ریزی بلند مدت و کار سیستماتیک هستیم که از طریق واحدهای تحقیق و توسعه صنایع قابل اجرا خواهد بود.