سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبرز موسوی مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
صدیقه رضاییان فردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

عرصه جدید از کسب و کار تصویری از سازمان ارایه م یکند که با این نگرش جدید سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری افرینش ارزش در خودسازمان است برنامه ریزی سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کنددروهله اول ورودبه حوزه سیگما هاست و درمرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما یعنی ۳و۴ خطا دریک میلیون فرصت باشد با گذار از سیگماهای پایین تر به سیگماهای بالاتر کانون توجه طرح های بهبود سازمان برفرایندها منعطف می گردد متدلوژی شش سیگما این امکان را به سازمان میدهد که با بهره گیری از این متدولوژی خطای فرایندها را به حداقل رساند با توجه به اینکه درعصری که به سر می بریم کاربرد فناوریهای روز منجر به کارایی بیشتر چنین متدولوژی هایی می گردد از این رو سیستم شش سیگما نیز به شکل دیجیتالی بوجود آمده و درسیستهای مدریت فرایند کسب و کارکاربرد دارد.