سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد دانشجو – دانشیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد مجیدقوامی ماسوله – دانشجوی سازه دانشگاه تربیت مدرس شرکت خانه ساری ایران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تحلیل بارافزون (Pushover) برروی ساختمانهای قاب خمشی فولادی پرداخته می شود. این روش بر مبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه تحت اثر بارهای جانبی افزایش یابنده قرار داشته و مهمترین نتیجه این تحلیل ، تعیین منحنی بارافزون یا منحنی ظرفیت سازه می باشد.تحلیل بارافزون از آن جهت حائز اهمیت بوده که با وجود سهولت استفاده و سرعت عملیات ، قادر است رفتار لرزه ای سازه را در مقایسه با تحلیل های پیچیده دینامیکی غیرخطی با دقت قابل قبولی برآورد نماید و بنابراین از آن می توان به عنوان وسیله ای برای طراحی لرز ه ای ساختمانها استفاده نمود . این مطلب اساس روشهای جدید طرح لرز ه ای ساختمانها ب ه روش عملکردی را تشکیل م یدهد. در این مقاله تلاش می گردد که با بررسی شکلهای توزیع بار مختلف و مقایسه نتایج تحلیل های بارافزون بر اساس آنها با نتایج بدست آمده از تحلی ل های دینامیکی غیرخطی ، اشکال توزیع بار مناسب بازگو شود و محدوده قابل اطمینان پاسخ ها و همچ نین پیشنهاداتی جهت بهبود نتایج ارائه گردد.