سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا درخشانی – بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز
قدرت الله فرهودی – استاد بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدایت و کانالیزه شدن آبهای سطحی و زیرزمینی و ظهور سرچشمه ها عمدتا متاثر از وضعیت ساختارها و تنشهای تکنونیکی است . دراین میان تحلیل ساختاری در تشخیص راستای مولفه های تکنونیکی وارد بر منطقه و در نتیجه شناسایی مکانیزم شکستگیها و گسلهای منطقه نقشی اساسی ایفا می نماید عمل آنالیز خطوط هم پایه نیز می تواند کمک بسزایی را در جهت شناسایی گسلهای پنهان داشته و در تکمیل داده های لازم جهت تحلیل ساختاری و نهایتا شناسایی شکستگیها و گسلهای دارای مولفه کششی مفید و موثر واقع گردد. استفاده از داده های رقومی ماهواره ای و تصاویر هوایی با قدرت تفکیک مکانی بالا در تهیه نقشه خطواره های مبتنی بر روند آبراهه های اصلی و نیز شناسایی خطواره های تکتونیکی در کنار کنترل زمینی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است انجام موارد فوق د رراستای تحلیل ساختاری کمربند رفسنجان منجر به شناسایی گسلهای دارای قابلیت هدایت کنندگی آبهای سطحی و زیرزمینی در منطقه مذکور گشته است همروندی بسیاری از آبراهه های منطق باامتداد این گروه از گسلها و قرار گرفتن بیش از ۸۷ درصد از چشمه های منطقه در مسیر این گسلها نیز موید ماهیت کششی و قابلیت هدایت آب در انهاست.