سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهلول علیجانی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات

چکیده:

مخاطرات محیطی هر کدام در یک محیط خاصی که شرایط مناسب را دارد ایجاد می شوند . بنا براین بررسی پراکندگی فضایی آنها از نظر شناسایی کانون های خطر و عوامل موثر بسیار مفید است . در این تحقیق روزهای بارش ایستگاه هایی که از آمار نسبتا طولانی برخوردار بودند بر اساس شاخص های روزهای بارش با شدت ۳۰ میلیمتر و بیشتر، مقدار بارش بالای صدک ۹۰ ام در طول سال، بارش دوره های مرطوب پنج روزه و بیشتر ، و ضریب تغییر پذیری بارش روزانه بررسی شدند . براساس هر کدام از این معیارها نقطه ای معین از کشور به عنوان کانون خطر شناسایی شد .
نتایج تحقیق نشان داد که :
-۱ به جهت بالا بودن ضریب تغییر پذیری بارش روزانه همه کشور ایران در معرض بحران های بارشی قرار دارد .
-۲ در نواحی جنوب غربی روزهای بارش ۳۰ میلیمتر و بیشتر خطر آفرین هستند .
-۳ مناطق کوهستانی شمال غرب عمدتا مناطق آذربایجان و کردستان از بارش های طولانی مدت سنگین صدمه می بینند .
-۴ سواحل دریای خزر محل تجمع همه شاخص های خطر آفرین بارش ها می باشد . که در صورت تخریب پوشش گیاهی آثار خود را نشان می دهند