سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا حسن پور – دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر قریشی – پژوهشکده سازمان زمین شناسی کشور
سیمین مهدیزاده تهرانی – ژئو متیکس سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

در بسیاری از زمین لرزه های تراستی قاره ای گسل خوردگی نمی تواند تا سطح انتشار یابد، با این حال این تراستهای نهان در ایران و مناطق دیگر مسبب بسیاری از زمین لرزه های مخرب می باشند، بنابراین شناخت این ساختارها برای تعیین مناطقی با لرزه خیزی بالا از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به این که اکثر زمین لرزه های متوسط تا بزرگ ایران دوره بازگشت بلند مدتی دارند، باید از روشهای دیگری غیر از روشهای لرزه ای برای شناسایی این منطاق استفاده کرد. در اینگونه موارد شواخد مورفولوژی راهنمای کارگشایی محسوب میشوند، اگر بتوانیم آنها را شناسایی کرده و به درستی تفسیر نماییم. با ترکیب داد ه های مورفولوژی و الگوی آبراهه ها می توان به فعالیت گسلهای نهان در عمق پی برد، زیرا گسل خوردگی و در نتیجه آن بالا آمدگی و چین خوردگی باعث قطع شدگی و عمیق شدگی و انحراف کانالهای رودخانه ای می گردد، که هر کدام در شرایط معینی رخ می دهد. از جمله مکانهای مناسب جهت تشخیص تراستهای نهان لبه شمالی بلوک ایران مرکزی می باشد. با توجه به شواهد مورفولوژی، الگوی آبراهه داده های لرزه ای و نقشه ژئوفیزیک هوایی به نظر می رسد، تکامل چین خوردگی بخش جنوب غربی شهر ساوه به فعالیت گسل نهان تراستی در عمق وابسته است.