سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سالم – دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند
سیدحمید جزایری – دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از فرآیندهای مهمی که در تولید سرامیکها حائز اهمیت می باشد فرآیند شکل دهی است. معمولا بدنه های پرسلان استون ور به کمک فرآیند پرس نیمه خشک شکل داده می شوند. فرآیند پرس نیمه خشک تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نوع مواد شرکت کننده در ترکیب پرسلانی، دانه بندی مواد و رطوبت گرانول قرار دارد. در این تحقیق با انتخاب یک رس کائولینیتی- ایلیتی و فلدسپار سدیک-پتاسیک نقش هر کدام از عوامل مختلف بر مشخصات قطعه خام مانند انبساط بعد از پرس، دانسیته توده بعد از فرآیند خشک شدن و مقاومت خمشی خشک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت بوده است که با افزایش مقدار رس دانسیته توده به مقدار بیشینه می رسد و مقاومت خمشی خشک قطعات نیز سیر صعودی دارد. همچنین با افزایش قطر متوسط ذرات فلدسپار دانسیته توده افزایش می یابد. رطوبت نیز در فرآیند پرس خشک نقش اساسی داشته و به شدت دانسیته توده تحت تاثیر قرار می دهد.