مقاله نقش تسهيلات (تکليفي و غيرتکليفي) بانک هاي تخصصي در رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش تسهيلات (تکليفي و غيرتکليفي) بانک هاي تخصصي در رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانک هاي تخصصي
مقاله تسهيلات تکليفي
مقاله تسهيلات غيرتکليفي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نظام بانکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بانک ها با سازمان دهي منابع مازاد نقدي مردم و تجهيز و هدايت پس اندازها و سپرده هاي آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمي را در رشد اقتصادي، رشد توليد، سرمايه گذاري و اشتغال برعهده دارند.
هدف اساسي پژوهش حاضر، تعيين نقش تسهيلات بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي در استان گلستان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، از دو روش توصيفي – پيمايشي و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي تخصصي طي سال هاي ۸۵ – ۱۳۷۷ در بر مي گيرد.
نتايج نشان مي دهد که نقش تسهيلات غيرتکليفي بانک هاي تخصصي بر رشد اقتصادي به مراتب بيشتر از تسهيلات تکليفي اين بانک ها بوده است. بطور کلي بر اساس مدل هاي برآوردي نقش بانکهاي تخصصي از طريق اعطاي تسهيلات در رشد اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده، مثبت و معني دار و مطابق انتظارات تئوريک است، بنابراين تسهيلات بانکي مي تواند نقش مهمي را در سرمايه گذاري و رشد توليد در استان داشته باشد.