سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامران امیدی کیا – دانشجوی کارشناسی از مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی دانشگاه

چکیده:

در شرایط پیچیده و توام با رقابت شدید، اطلاعات از اهمیت فاروانی برخوردار است. اطلاعات منبع استراتژیک است که هربنگاه تجاری و صنعتی نیازمند آن است. اما در مدیریت زنجیره تامین، آنچه بیش از اطلاعات مهم است، تسهیم آن میان شبکه زنجیره تامین می باشد. نقش تسهیم اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین را می توان در دو بخش بررسی نمود. تاثیر سهم اطلاعات بر بعد نرم افزاری زنجیره تامین که به شکل گیری و تثبیت روابط بلند مدت منجر می شود و بعد سخت افزاری زنجیره تامین که ناظر بر روابط کوتاه مدت و جنبه های ملموس تسهیم اطلاعات بر زنجیره تامین است . در این مقاله تنها به چیستی و چرایی تسهیم اطلاعات پرداخته نمی شود بلکه سعی داریم با ارایه مدلی به چگونگی تسهیم اطلاعات نیز بپردازیم. این مدل بر گرفته از ساختار سازمانی است که مینتزبرگ در مقاله ارگانیگراف ارایه نموده است.