مقاله نقش تصوير بدني در کيفيت زندگي، رضايت از زندگي، نگرش نقش جنسي و عزت نفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش تصوير بدني در کيفيت زندگي، رضايت از زندگي، نگرش نقش جنسي و عزت نفس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله نگرش نقش جنسيتي
مقاله عزت نفس تصوير از بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شباكي روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
‏هدف از پژوهش حاضر، مقايسه کيفيت زندگي، رضايت از زندگي، نگرش نقش جنسي و عزت نفس در دانشجويان داراي تصوير بدني پايين و بالا است. بدين منظور، ۲۴۰ ‏نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي اهواز به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب و از نظر متغيرهاي بالا مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان داد، دانشجوياني که تصوير بدني پايين و بالا داشتند از لحاظ کيفيت زندگي و مولفه هاي آن، رضايت از زندگي، نگرش نقش جنسي و عزت نفس، تفاوت معناداري با يکديگر نشان مي دهند.