مقاله نقش تعارض زناشويي و ايمني هيجاني خانواده در سلامت جسماني و رواني – اجتماعي کودک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۷ منتشر شده است.
نام: نقش تعارض زناشويي و ايمني هيجاني خانواده در سلامت جسماني و رواني – اجتماعي کودک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض زناشويي
مقاله ايمني هيجاني
مقاله سلامت جسماني
مقاله سلامت رواني – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آگيلاروفايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش بررسي نقش تعارض زناشويي و ايمني هيجاني خانواده در سلامت جسماني و رواني – اجتماعي کودک بود.
روش: ۴۱۳ نفر (۲۲۰ دختر و ۱۹۳ پسر) از کودکان پايه پنجم مدرسه هاي شهر تهران با ميانگين سني ۱۰٫۸۱ سال، با روش نمونه گيري تصادفي – طبقه اي نسبتي انتخاب شدند. مادران اين دانش آموزان به مقياس خصومت آشکار اولري – پورتر و پرسش نامه سلامت کودک – فرم ۲۸ سوالي پدر و مادر و کودکان به مقياس ايمني در سيستم خانواده پاسخ دادند.
يافته ها: يافته ها نشان گر رابطه معکوس تعارض زناشويي و ناايمني هيجاني با سلامت جسماني و رواني – اجتماعي کودک و هم چنين نقش پيش بيني کننده (به صورت معکوس) تعارض زناشويي در ايمني هيجاني کودک بود.
نتيجه گيري: تعارض زناشويي به دلبستگي ناايمن کودک به پدر و مادر مي انجامد.