مقاله نقش تعاملات پليس راهنمايي و رانندگي در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۲۶ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: نقش تعاملات پليس راهنمايي و رانندگي در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي توسط رانندگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعامل پليس با مردم
مقاله تعامل اجتماعي
مقاله پليس راهور
مقاله رعايت قوانين راهنمايي
مقاله رفتار ترافيکي
مقاله رانندگان
مقاله نگرش پليس
مقاله تشويق و تنبيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين تحقيق به نقش تعاملات اجتماعي پليس راهنمايي و رانندگي (راهور) در رعايت قوانين و مقررات راهنمايي از سوي رانندگان در راستاي برنامه هاي کلان جامعه محوري پليس و بهره گيري از تعامل مردم در رعايت قوانين راهور صورت گرفته است. اين تحقيق که از نظريات جامعه شناسي و روان شناسي استفاده کرده است، بر اين اصل استوار است که به ميزان افزايش تعامل پليس با رانندگان، آنها نيز ارتباطات خود را با پليس افزايش داده و به قوانين راهور احترام مي گذارند.
مواد و روش ها: نوع پژوهش کاربردي و روش آن پيمايشي است. فرضيات تحقيق نيز در پرتو مباني نظري و تجربي تدوين و فرموله شده و مشتمل بر ۵ فرضيه (تعاملات اجتماعي، برقراري ارتباط با مردم، ابزار خشونت، توجه به خواسته مردم، و استفاده از نظام تشويق و تنبيه) است. جامعه آماري تحقيق در دو بخش کارکنان راهور ناجا در محدوده شهرک آزمايش و رانندگان ۵ منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران بزرگ را تشکيل مي دهند. حجم نمونه آماري ۲۵۰ نفر با استفاده از نمونه گيري تصادفي خوشه اي براي کارکنان راهور و نمونه گيري تصادفي ساده براي رانندگان انجام گرفته است.
يافته ها: مبني بر اين که هر چه تعامل اجتماعي پليس و نگرش پليس راهور نسبت به برقراري ارتباط با مردم بيشتر شده و پليس راهور از ابزارهاي خشونت کمتر استفاده نمايد و توجه بيشتري به خواسته هاي مردم داشته باشد مردم نيز به قوانين راهور پايبندتر شده و نظام تشويق و تنبيه در ميان کارکنان راهور مي تواند در افزايش تعاملات اجتماعي آنان و پايبندي مردم به قوانين راهنمايي موثر باشد.