مقاله نقش تعاونيهاي پره صيادي در توسعه اقتصاد روستايي مطالعه موردي دهستان دهکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان و آذر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۸۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: نقش تعاونيهاي پره صيادي در توسعه اقتصاد روستايي مطالعه موردي دهستان دهکا
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونيهاي صيادي
مقاله اقتصاد روستايي
مقاله دهکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق دقيقي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و توسعه بخش صيادي همـواره يکي از نمودها و محورهاي اساسي توسعه اقتصادي در نواحي ساحلي به شمار آيد و از اين رو توسعه اين بخش مي تواند محرکي براي پيشرفت ديگر بخشهاي اقتصادي به حساب آيد. دهستان دهکا به واسطه برخورداري از رودخانه، دريا و غيره همواره مهمترين مرکز توليد محصولات کشاورزي و صيادي در شهرستان آستانه اشرفيه بوده، ولي در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونيهاي پره صيادي موجب ناکارايي اين بخش شده است. در اين تحقيق رابطه متغيرهاي مستقلِ الگوي مصرف غذايي، کالاهاي مصرفي بادوام و کم دوام، وضعيت مسکن، مالکيت زمينهاي زراعي، هزينه هاي آموزشي و درماني، فعاليتهاي غيرکشاورزي با متغير وابسته نقش تعاونيهاي پره صيادي مورد بررسي قرار گرفته است. اطلاعات از طريق پرسشنامه از اعضا و مسوولان تعاوني در سال ۱۳۸۷جمع آوري و با استفاده از آزمونهاي کروسکال – واليس و مک نمار، آزمون شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد ارتباط معني داري بين متغيرهاي مستقل و وابسته وجود دارد.