مقاله نقش تعاوني هاي روستايي در كاهش هزينه هاي مبادله دريافت تسهيلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: نقش تعاوني هاي روستايي در كاهش هزينه هاي مبادله دريافت تسهيلات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي مبادله
مقاله عقود اسلامي
مقاله بازار اعتبارات
مقاله خانوارهاي روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش تعاوني ها در کاهش هزينه هاي دريافت تسهيلات مالي براي خانوارهاي روستايي است. براي اين منظور، نخست اجزاي هزينه هاي مبادله دريافت تسهيلات قرض الحسنه به تفکيک موسسه هاي وام دهنده (بانک ها، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني ها) برآورد و بررسي شد. در مرحله بعد، هزينه كل دريافت تسهيلات محاسبه و بين بانک ها، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني ها مقايسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلي، هزينه هاي مبادله برآورد شده به نرخ درصدي هزينه مبادله تبديل شد. داده هاي استفاده  شده از طريق مصاحبه و تكميل ۴۸۰ پرسش نامه در سال ۱۳۸۴ با روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي از استان هاي مازندران، خراسان رضوي، لرستان و آذربايجان شرقي جمع آوري شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه متوسط هزينه مبادله دريافت يک واحد (فقره) تسهيلات قرض الحسنه از تعاوني ها برابر ۹۷۰۰۰ ريال و در قياس با ساير موسسه هاي مقدار قابل توجهي پايين تر است. نسبت هزينه مبادله دريافت تسهيلات به کل مبلغ وام نيز براي تعاوني ها برابر ۸ درصد است و در مقايسه با بانک ها و صندوق هاي قرض الحسنه کم تر است. در مجموع مي توان گفت تعاوني هاي روستايي مي توانند نقش مهمي در كاهش هزينه هاي مبادله دريافت تسهيلات داشته باشند و دست رسي كشاورزان به تسهيلات را آسان كنند.