سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید زاهدی نژاد – کارشناس زمین شناسی، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه
حمید شکرچیان – سرپرست مینرالوژی، امور تحقیقات ومطالعات ، مجتمع مس سرچشمه
سیدحسن خوشرو – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کرمان

چکیده:

یکی از عوامل مهم و حائز اهمیت در پایین بودن بازیابی مس کارخانه تغلیظ، مشخص نبودن خصوصیات مینرالوژیکی خاک ارسالی از معدن، برای دست اندرکاران کارخانه تغلیظ می باشد. اطلاع از چگونگی خاک ارسالی، خصوصا از نظر مینرالوژیکی ، می تواند کمک موثری به بالا بردن بازیابی و کاهش میزان مس در باطله نماید. بازیافت مس درکنسانتره رابطه مستقیمی با درصد کالکوسیت (Cc) خاک ارسالی به کارخانه دارد.در صورتی که این مقدار بالاتر از ۵۰ درصد باشد، بازیافت مس درکنسانتره افزایش قابل ملاحظه ای می یابد و افزایش درصد کالکوپیریت ، مقدار بازیافت کنسانترهرا کاهش می دهد. در این مقاله به معرفی تعیین نسبت وزنی کالکوپیریت به کالکوسیت بعنوان معیاری قابل کنترل پرداخته شده است. بدین منظور از نقاطپراکنده معدن نمونه هایی با توجه به جنس سنگ های مختلف انتخاب شد. کانیهای سولفوری مورد شمارش میکروسکوپی قرار گرفتند و بدین ترتیب نسبت وزنی کانی های زون هایپوژن به سوپرژن تعیینگردید. این نسبتها طی سی روز با نتایج بدست آمده از شمارش میکروسکوپی مقایسه گردید، در این مقایسه داده ها با سطح اعتماد ۹۵ درصد، بر هم انطباق داشتند. با تهیه نقشه های نسبت وزنی Cp/Cc در هر پله استخراجی می توان در طرح های کوتاه مدت و دراز مدت استخراج، شرایط مطلوبی را در بازیافت کنسانتره مس در کارخانه فراوری مواد فراهم آورد