سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
محمدحسین عابدی – کارشناس دفتر امور آب ،کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت وبرنامه ریز

چکیده:

بسیاری از مناطق کشور ایران دارای اضافه برداشت آبهای زیر زمینی هستند .افزون بر ۲۰۰ دشت از ۶۲۰ دشت در ایران دارای افت سطح آبهای زیر زمینی هستند .از سال ۱۳۵۱ پروژه های تغذیه مصنوعی به منظور حفظ تعادل آبهای زیر زمینی مورد توجه قرار گرفته اند. بطور خلاصه میتوان گفت که از نظر ساختمان و سازه استفاده از روش حوضچه‌ای و احداث خاکریز، عمومی‌ترین شکل سازه‌های تغذیه مصنوعی در ایران هستند .از نظر اقتصادی قیمت هر متر مکعب آب در نواحی مختلف متفاوت است . اما در نواحی غرب کشور که آب کافی در دسترس بوده و بارندگی به اندازه کافی است این قیمت ارزان‌تر از نواحی خشک ونیمه خشک است. قیمت متوسط هر متر مکعب آب استحصال شده نزدیک به ۵۰۰ ریال در این تحقیق محاسبه گردید.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که باید برداشت آب زیر زمینی در بسیاری از آبخوان ها (حداقل ۲۰۰ آبخوان) کاهش یابد و این پروژه ها فقط در مناطقی اجرا شوند که دارای مطالعات کافی بوده و دارای حداکثر صرفه اقتصادی باشند ضمنا پیشنهاد می‌گردد در مطالعات به مباحث هیدروژئولوژی و هیدرولوژی توجه بیشتری شود و به منظور کارایی بیشتر پروژه ها رسوبات اضافی در فواصل معین تخلیه شوند . با توجه به این که در کشور ما سطح سفره‌های آب زیر زمینی در اعماق زیادی واقع شده است لذا بادر نظر گرفتن حجم خلل و فرج،حجم تغذیه باید به اندازه‌ای باشد که موجب افزایش سطح آبهای زیرزمینی گردد.