مقاله نقش تغييرات اقليمي کواترنر در تحول ژئومورفولوژيکي فروچاله هاي کارستي (مطالعه موردي: ناهمواري شاهو، غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش تغييرات اقليمي کواترنر در تحول ژئومورفولوژيکي فروچاله هاي کارستي (مطالعه موردي: ناهمواري شاهو، غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارست
مقاله شاهو
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله کواترنر
مقاله پلئيستوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمدصديق
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناهمواري شاهو توده اي کوهستاني و آهکي است که در حد فاصل استان هاي کردستان و کرمانشاه واقع شده است و از نظر ساختاري بخشي از زاگرس مرتفع محسوب مي شود. ساختار آهکي اين ناهمواري داراي شرايط مناسبي براي توسعه اشکال کارستي است. در تحول و توسعه کارست هاي منطقه، متغيرهاي اصلي سنگ شناسي، زمين ساخت، شيب و اقليم دخالت داشته اند که نحوه توزيع فروچاله ها با توجه به هر کدام از اين متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است. ميزان تراکم سطحي فروچاله ها با استفاده از عکس هاي زميني و پيمايشي ميداني در نقاط مختلفي از ميدان هاي اصلي کارستي به صورت نمونه اي بررسي شده و ۱۵ تا ۲۰ فروچاله در کيلومترمربع برآورد گرديده است. با وجود اينکه در بخش هاي عمده اي از منطقه شرايط سنگ شناسي، زمين ساختي و شيب براي توسعه کارست فراهم است اما اثري از فروچاله هاي کارستي ديده نمي شود. حضور فروچاله هاي کارستي از ارتفاع مشخصي (۱۹۰۰ متر) به بالا و بررسي آثار و شواهد يخچالي همچون سيرک ها، دره ها و مورن هاي يخچالي و همچنين پديده هاي مجاور يخچالي شامل لايه هاي مختلف سولي فلکسيون در نقاط مختلف منطقه، نشان مي دهد که در دوره هاي سرد پلئيستوسن از ارتفاع ۱۸۰۰ متر (مرز برف دائمي) به بالا، شرايط براي توسعه انحلالي فروچاله هاي کارستي فراهم بوده است. در چنين شرايطي دولين هاي کارستي داراي نقش دوگانه سيرک دولين بوده اند و در ابعاد وسيع شکل گرفته اند. در شرايط اقليمي کنوني، کارستهاي منطقه تحت تاثير تخريب شديد مکانيکي قرار دارند.