سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رفیعه زاهدی – کارشناس فیزیک دریا – سازمان هواشناسی کشور
مسعود ترابی آزاد – استادیار گروه فیزیک دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

منطقه دریایی خلیج فارس حالت ویژه ای دارد که آن را از سایر مناطق دریایی جهان مجاز می نماید. بیشترین تمرکز نفت و گاز جهان در این منطقه واقع است به طوری که استخراج نفت به ۲۰ میلیون متر مکعب در سال می رسد. در خلیج فارس در نتیجه فرونشینی خشکی، سطح تراز دریا به همان اندازه که از تغییرات اقلیم انتظار می رود افزایش می یابد، بنابراین میزان افزایش سطح تراز دریا در این منطقه دو برابر میزان جهانی است. اساس مطالعات و بررسی اثرات تغییر اقلیم در ایجاد تاسیسات در مناطق ساحلی، حمل و نقل، ناپایداری و اختلاط در ستون آب و حفاظت از محیط زیست منطقه در مقابل انتقال آلودگی ها ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار طویل المدت میزان تبخیر، میزان بارندگی و دمای آب دریا برای ایستگاه های سواحل شمالی خلیج فارس و مقایسه آنها به تفسیر و بحث کامل در خصوص اثرات عوامل فیزیکی بر اقلیم خلیج فارس و نقش آنها در تغییرات جریانهای این منطقه می پردازیم.