مقاله نقش تمثيل در بيان مواجيد عرفاني مولوي در مثنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: نقش تمثيل در بيان مواجيد عرفاني مولوي در مثنوي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفا
مقاله تمثيل
مقاله قياس
مقاله صغري
مقاله كبري
مقاله تشبيه تمثيل
مقاله ارسال المثل
مقاله تمثيلات مثنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصادقي سيدرضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمثيل يكي از شيوه هاي بسيار موثر در القاي مفاهيم ذهني به مخاطب است كه بيشتر در ميان عرفا رايج بوده و آنان بدين وسيله مفاهيم عالي و انتزاعي را به شكل ملموس و محسوس در آورده و درخواننده، هم حسي به وجود مي آورده اند به طوري كه خواننده بدون نياز به استدلالات منطقي، آنها را مي پذيرفته است. مولانا نيز در تعليم آموزه هاي خود، در مثنوي، از همين شيوه ـ كه يك شيوه قرآني است ـ استفاده كرده است.