مقاله نقش تمرين و طبيعت در خرق عادت (كرامت هاي ممكن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش تمرين و طبيعت در خرق عادت (كرامت هاي ممكن)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوف
مقاله کرامت هاي ممکن
مقاله بر آتش رفتن
مقاله تحمل گرسنگي
مقاله تاثير سخن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آن که کرامت عملي خارق عادت است که هر کسي بر انجام آن توانايي ندارد، مگر آن که مشمول عنايت حق قرار گرفته باشد، اما شماري از کرامت هاي صوفيان، به دليل اتکا بر توانمندي هاي جسماني يا روحاني، از امکان وقوع بيش تري برخوردارند. به دليل آن که اسباب وقوع آن ها يا بر رياضت و تمرين هاي بدني نهاده شده است، مانند تحمل گرسنگي و بر روي آتش راه رفتن و در ميان برف ها عرق کردن؛ و يا آن که انعطاف در بعضي از کنش هاي عاطفي و رفتاري چون توان تلقين گري و تاثيرگذاري و نيز روحيه بي آزاري و بي ترسي باعث پديد آمدن حوادث کرامت آميز شده است. نمونه اين گونه وقايع خارق عادت که اغلب نيز در نقل آن ها از اغراق بسيار استفاده شده است عبارت است از: تاثير سخن بر مخاطبان و مرگ و بي هوشي آنان، استجابت دعا براي به کيفر رساندن گناه کاران، و انس صوفيان با درندگان.