سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
علی نقیان – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
علی بهروزنیا – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
اصغر عابدی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش پدیده تردی برای فولاد عملیات حرارتی پذیرNiCrMoV 3.5که یک فولاد کم آلیاژ پر مصرف برای ساخت لوله های جدار ضحیم تحت فشار است، بررسی شده است بدین منظور تعدادی نمونه ضربه مطابق استاندارد ۱۷۲۰۰ DINتهیه شد و در دمای ۸۷۵ درجه سانتیگراد آستنییته گردید. تمام نمونه ها در محیط کوئنچ روغن سرد شد و سپس در دمای ۶۲۰ درجه سانتیگراد مدت زمان یکساعت تمپر گردید و مجداد در روغن سرد شد. آنگاه نمونه ها در ۱۰ دمای مختلف شامل ۶۲۰،۵۸۰،۵۶۰،۴۵۰۵۰۰،۴۵۰،۴۲۰،۴۰۰،۳۵۰،۳۰۰،۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت تمپر مجدد گردیدند. و سپس در روغن سرد شدند. نمونه ها در دمای محیط و دمای زیر صفر تحت آزمایش ضزبه قرار گرفت و نمودار انرژی ضربه بر حسب دمای تمپر ترسیم گردید. تمام نمونه ها متالوگرافی، عکس برداری و همچنین سخنی سنجی شدند. نشان داد در محدوده دمائی تمپر ۴۲۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد انرژی ضربه تا حدودی کاهش یافته است، یعنی فولاد مذکور به تردی تمپر در ایم محدوده دامائی حساس است.