سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا دهناد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
حسن منیری فر –

چکیده:

امنیت غذایی از جمله مباحث جهانی است که بر مفهوم دسترسی به غذای کافی برای تمام مردم در تمام اوقات به منظور زندگی سالم و فعال. اخیراً لغت کشاورزی پایدار به صورت روز افزون تری مورد استفاده واقع می شود. مفهوم تنوع زیستی پایدار نیز در این راستا به عنوان یک هدف مطلوب مطرح می گردد و دلالت بر حفظ تنوع گیاهی و دامی موجود و یا بهبود آن دارد. در دهه اخیر با افزایش رون نابودی محیط زیست در سطح جهان توجه متخصصان به مسئله تنوی زیستی معطوف شده است. حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی ارزشمند در کشاورزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. منابع ژنتیکی در حقیقت ماده خام و دستمایه اصلی پژوهشگران برای تولید فرآورده های زیستی می باشد که بدون آن فن آوری زیستی، دستاوردی نخواهد داشت. مقاله ذیل سعی دارد که در یک نگرش اجمالی اهمیت تنوع زیستی را که همواره در روشهای بیوتکنولوژی در جهت حفظ آن تلاش می شود، در جهت ذیل به اهمیت غذایی بررسی کند.