مقاله نقش توامان قطر و تراكم ريشه درخت بيد بر مقاومت برشي خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش توامان قطر و تراكم ريشه درخت بيد بر مقاومت برشي خاك
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايدارسازي دامنه
مقاله مقاومت برشي خاك
مقاله چسبندگي ظاهري
مقاله زاويه اصطكاك داخلي
مقاله قطر ريشه
مقاله تراکم ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي عقدا سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايدارسازي ترانشه هاي طبيعي و دامنه هاي مستعد لغزش از نظر ايمني شهروندان، حفظ محيط زيست، مهندسي رودخانه و منابع طبيعي حايز اهميت است. استفاده از ريشه درختان به منظور تقويت توده هاي خاک از راهكارهاي مناسبي است كه مورد توجه محققان بسيار قرار گرفته است. در اين تحقيق، اثر توأم قطر و تراكم ريشه بر مقاومت برشي خاك مورد بررسي قرار مي گيرد. هجده آزمايش برش مستقيم بر جا در خاک داراي ريشه درخت بيد(biddow)  انجام و نتايج آن با خاک بدون ريشه مقايسه شد. پارامتر جديدي به نام «شاخص قطر – تراکم ريشه»(RDDI)  تعريف شد که بازتاب کننده پراکنش قطر و تراکم ريشه در خاک است. نتايج نشان داد كه با افزايشRDDI  چسبندگي ظاهري خاك و در نتيجه مقاومت برشي خاك زياد و بالعکس زاويه اصطكاك داخلي خاك كاهش مي يابد، اما از آنجا که ميزان اين تغييرات قابل ملاحظه نيست در مجموع مقاومت برشي توده مسلح شده به ريشه افزايش مي يابد. در پايان به منظور استفاده مهندسان طراح، روابط کاربردي براي محاسبه مقاومت برشي افزوده شده به خاک ارايه شده است.