سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدبابک علوی – دکترای مدیریت آموزشی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
کاوه مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA کارشناس توسعه منابع انسانی شرکت کیسون

چکیده:

امروزه حرفه ای شدن مدیریت منابع انسانی از موضوعات کلیدی مجامع علمی و حرفه ای این حوزه در برخی از کشور های جهان است . از جمله راهبردهایی که برای تقویت این امر مورد مطالعه قرار گرفته است، توسعه استاندارد های شایستگی های مدیران منابع انسانی است . در این مقاله ضمن معرفی برخی از شایستگی های به دست آمده در تحقیقات بین المللی و استفاده از رویکردی مقایسه ای و تلفیقی، حرفه ای گری در مدیریتمنابع انسانی در دو چارچوب « توسعه انجمن مدیران منابع انسانی » و « فرآیند های کسب و کار شرکتها » مورد توجه قرار گرفته و ارتباط استاندارد شایستگی های مدیران منابع انسانی با این رویکرد های حرفه ای گری در قالب الگویی نظری مورد بحث قرار می گیرد . در این مقاله پیشنهاد شده است که استاندارد شایستگی می تواند در قالب چهار گروه شایستگی های فردی، فنی، راهبردی سازمانی، و دانش کسب و کار توسعه داده شود . به علاوه، برای توسعه این استاندارد در ایران پیشنهاداتی ارائه شده است که شامل توسعه الگوی شایستگی، ایجاد نظام سنجش شایستگی ها، ارائه گواهینامه های شایستگی و توسعه نظام توسعه و ارتقای شایستگی های مدیران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی سازمان ها در قالب استاندارد مربوطه می باشد .