سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر فتوحی – سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

چکیده:

پژوهشهای زمین گرمایی که از سال ۱۳۵۲ در کشور ایران انجام شده مؤید آن است که اکثر مناطق ایران به ویژه نواحی محروم دارای انرژی زمین گرمایی است. از این انرژی بیپایان (تجدیدپذیر) میتوان برای احداث نیروگاههای برق؛ تأمین سرمایش و گرمایش محلهای مسکونی؛ استخراج و تولید اقتصادی نفتهای سنگین با گرانروی ۱۰ تا ۲۵API خشک کردن میوهها و غلات؛ پرورش آبزیهای اقیانوسی؛ کشت و برداشت سبزیها؛ گلها در گلخانه استفاده کرده و در نتیجه از کاربرد انرژی پر ارزش فسیلی (نفت، گاز و زغالسنگ) بطور چشمگیر صرفهجویی کرد و ذخایر انرژی فسیلی را برای آینده کشور ذخیره کرد. چون هنوز انرژی به انعطافپذیری و انواع فراوردههای حاصل از انرژی فسیلی در جهان شناخته نشده است.